چرا فراستی؟ ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۶
بدون شرح! ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۳
کوروش هراسی! ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴
صفحه 8 از شماره 70 ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۲
صفحه 7 از شماره 70 ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۱
صفحه 6 از شماره 70 ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۰