بدون شرح ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۲
چـو ایـران نباشد تن من مـباد ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۸
به بلندای مفهوم وطن ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۰
معجزه‌ای به نام قدرت تمرکز ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
شکسپیر در مکتب فرانکفورت! ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۵
آن‌ها که از مهر جا نماندند ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۸
دلم می‌خواهد برقصم ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۲
وضعیت ناخوشایند آرمانگراها! ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۸