روش‌های نادرست اخذ مالیات ۲۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
شماره 71 ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۸
پایان شب سیَه سپید است ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
بدون شرح! ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
شکست فیلتر تلگرام ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۲
آن دلادل حیات ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸