آیت ماندگار

سرمقاله
کرسی خالی آیت‌الله

کرسی خالی آیت‌الله

امیرحسین امیرفیض / روزنامه‌نگار
یادداشت
معافیتِ بازی یا معافیت سربازی

معافیتِ بازی یا معافیت سربازی

علی رزاقی بهار / نویسنده
مسیر فائزه هاشمی در غیاب پدر

مسیر فائزه هاشمی در غیاب پدر

سودابه تقی زاده / فعال اجتماعی
اینجا تئاتر پوست‌ کلفت می‌خواهد

اینجا تئاتر پوست‌ کلفت می‌خواهد

رضا ثروتی / کارگردان و مدرس تئاتر
وقتی تئاتر به سخره گرفته می‌شود

وقتی تئاتر به سخره گرفته می‌شود

پیام دهکردی / بازیگر، کارگردان و مدرس
گزارش
خطر؛ همه‌چیز را می‌توان خرید و فروخت!

خطر؛ همه‌چیز را می‌توان خرید و فروخت!

علیرضا اجلی / کارگردان و نویسنده تئاتر
صداوسیمای ما گوشی_همراه ما!

صداوسیمای ما گوشی_همراه ما!

امیرحسین امیرفیض / روزنامه‌نگار