- شنبه ۰۲ تير ۱۴۰۳2024 June 22

دو هفته نامه آیت ماندگار

سرمقاله
ایران ۱۴۰۰، کمی تا قسمتی ابری!

ایران ۱۴۰۰، کمی تا قسمتی ابری!

مهدی آیتی / نماینده مجلس ششم
یادداشت
اتحاد شوم دلواپسان و براندازان!

اتحاد شوم دلواپسان و براندازان!

علی شاملو / روزنامه‌نگار
به خودمان باختیم!

به خودمان باختیم!

محمد فتحی‌زاد / روزنامه‌نگار
«آیت ماندگار» رسانه‌ای همراه با زمان

«آیت ماندگار» رسانه‌ای همراه با زمان

مهدی آیتی / نماینده ادوار مجلس
گزارش
فايده باوری چيست؟

فايده باوری چيست؟

گروه فرهنگ و اندیشه
چرا رویای 92 بدل به کابوس 99 شد؟

چرا رویای 92 بدل به کابوس 99 شد؟

امیرحسین امیرفیض / روزنامه‌نگار
همدستی ترامپ و کرونا!

همدستی ترامپ و کرونا!

جهانگیر مصلی / خبرنگار
کد خبر: ۷۴۱۸
تاریخ انتشار: ۲۳:۲۶ - ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - 21 October 2023

نحوه اعتراض به موات اعلام شدن زمین

زمین موات به زمینی گفته می‌شود که آباد نیست و هیچ کشت و زرعی در آن رخ نمی‌دهد و به صورت متروکه است.
مفهوم زمین موات:

زمین موات به زمینی گفته می‌شود که آباد نیست و هیچ کشت و زرعی در آن رخ نمی‌دهد و به صورت متروکه است. برای شناسایی اراضی موات به سه رکن عدم معلوم بودن مالک قبلی، عدم کشت و زرع در حال حاضر و عدم تشخیص مالک فعلی توجه می‌شود. در ادامه با توضیحات گروه وکلای چینوت همراه باشید...
 

قانون مدنی و نسخ ضمنی آن توسط قانون زمین شهری:

طبق ماده 141 قانون مدنی اراضی موات به وسیله احیای آن توسط اشخاص، قابل تملک است. البته این ماده طبق مقرره ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/06/1366 دستخوش تغییر شده است. بدین نحو که این ماده مقرر می‌دارد که عمران و احیای زمین‌های موات در صورتی قابل قبول است که به تاریخ 05/04/1358 صورت گرفته باشد و اگر بعد از آن احیاء صورت گرفته باشد همچنان تحت تملک دولت خواهد بود.

مالکیت اراضی موات:

مالکیت زمین‌های موات طبق قانون برای دولت است و مدارک مالکیت گذشته از ارزش و اعتبار برخوردار نیست. همچنین اگر این اراضی در وثیقه طلب طلبکاران قرار داشته باشد از قید وثیقه آزاد می‌شود و طلبکاران بایستی از سایر اموال بدهکار برای تأدیه طلب خود اقدام کنند. بنابراین خرید و فروش اراضی موات طبق قانون ممنوع است و محکوم به بطلان خواهد بود.

مرجع تشخیص اراضی موات:

زمین دایر به زمینی گفته می‌شود که هم‌اکنون در حال زراعت و آباد است. زمین بایر به زمینی گفته می‌شود که سابقه احیاء داشته و به تدریج به حالت موات تبدیل شده است. تشخیص این امر که زمین موات است بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری شهرت دارد. لازم به ذکر است که این تشخیص قابل اعتراض در مراجع قضایی می‌باشد.


فرآیند رسیدگی به اعتراض به اعلام شدن اراضی موات:

امکان اعتراض به موات اعلام شدن زمین به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و نظم و امنیت روانی جامعه است. رسیدگی به اعتراض به موات اعلام شدن زمین در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک به انجام می‌رسد که به این اعتراض در خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و از تشریفات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دور است و این اعتراض مانع عملیات اجرایی در خصوص اراضی موات نخواهد شد.

ادله اثبات دعوا در اعتراض به اعلام شدن اراضی موات:

شخص معترض به اعلام شدن اراضی موات در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بایستی به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نقشه‌های هوایی به دست آماده از مالکیت خصوصی خود دفاع کند. همچنین استشهادیه محلی، اسناد مالکیت و قراین و امارات دیگر مانند شیوه دخل و تصرف قبل از تاریخ 05/04/1358 در به ثمر رسیدن اعتراض بسیار مؤثر خواهد بود.

نتیجه‌بخش بودن اعتراض به موات اعلام شدن زمین:

زمانی که به وسیله اعتراض، موات بودن زمین منتفی می‌شود دولت موظف است که زمین را به مالک آن اعاده کند اما اگر دولت در این فرآیند اعتراض به موات اعلام شدن زمین، فعل و انفعالاتی را به سرانجام رسانیده باشد و در حقیقت امکان استرداد زمین مهیا نباشد بایستی قیمت روز زمین را به مالک آن مسترد کند.

سایت چینوت وکیل ملکی متخصص در دعاوی ملکی:

وکیل ملکی و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی ‌می‌داند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می‌تواند از بسیاری از مشکلات و زیان‌هایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند.

آیا رأی صادر شده از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض است؟
 بله؛ اعتراض به آراء کمیسیون مزبور در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک و دادگاه‌های تجدیدنظر به سرانجام خواهد رسید

نظرشما
شعرخوانی
کارتون
بدون شرح!

بدون شرح!

معمر اولچای
آخرین اخبار